Potenciem la M a les STEAM

Talleristes

 Abraham de la Fuente Pérez

abraham.delafuente@insaferrer.cat

Resum

Ja s’ha dit molt que des del punt de vista educatiu les matemàtiques són, alhora, guineu i àliga. Són guineu en tant que toquen de peus a terra, que tenen presència en el que ens envolta, que són aplicables a la ciència i a la tècnica. Són àliga quan volen alt, cap al cel de l’abstracció, contemplant paisatges de gran bellesa i creant un cos de coneixements sòlid i coherent. Com deia Lluís A. Santaló: “Les seves aplicacions són essencials per a moure’ns en la vida. Les seves concepcions alimenten el més pur de l’esperit”.

El professorat de matemàtiques tenim una gran oportunitat: té a les seves mans el repte d’aconseguir que la matemàtica estigui present en situacions d’aprenentatge globalitzades a través d’activitats que posin en joc el pensament matemàtic de fons (l’àliga) i que, alhora, mostrin aplicacions significatives de la matemàtica a la resolució de problemes actuals (la guineu).

En aquesta comunicació explicarem el cas d’un Institut, l’Angeleta Ferrer de Barcelona, on estem donant forma a aquestes idees.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *