Grup de Resolució de Problemes

El grup de treball de Resolució de problemes té com objectiu principal millorar la pràctica educativa matemàtica a les aules a partir de problemes rics i competencials com a recurs i nucli de treball a l’aula i també que serveixin per dur a terme el concurs del Fem Matemàtiques.

A partir de la dimensió transversal de Resolució de problemes es realitzen propostes per tal que els alumnes treballin els diferents continguts matemàtics i construeixin les seves connexions de manera significativa procurant diferents nivells de profunditat. Es presenten propostes que permetin als alumnes adaptar-les al seu propi ritme d’aprenentatge.

La tasca del grup de treball partirà de la recerca educativa i pràctiques de referència i procurarà abastar tot el procés d’aprenentatge com la planificació, metodologia i avaluació competencial de les propostes plantejades.

Volem proposar unes matemàtiques basades en el treball competencial i que aquest s’estengui: a través del concurs a les diferents escoles i alumnes participants; amb el blog del Banc de recursos del Fem Matemàtiques al professorat de matemàtiques; i als socis d’ABEAM que vulguin participar o col·laborar en el grup de treball de resolució de problemes.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *