Conferència inaugural XXIV Jornada d’ABEAM

Enriqueciendo la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué podemos ofrecer a nuestros alumnos?

Charlie Gilderdale cfg21@cam.ac.uk

Descripció

Sabemos que las clases de matemáticas tienen que enganchar y suponer un reto para los alumnos. Hay mucha oferta de material estimulante, pero ¿Qué elegimos, y cómo podemos utilizarlo, si queremos motivar a nuestros alumnos para que trabajen y piensen como matemáticos?
En esta charla, Charlie Gilderdale, de NRICH https://nrich.maths.org, ofrecerá algunas sugerencias y compartirá el pensamiento que guía su trabajo en NRICH.

Material

Presentació amb les activitats

QUALSEVOL MOMENT ÉS BO PER GAUDIR DE LES MATEMÀTIQUES

No totes les connexions matemàtiques que es poden donar a l’aula es poden programar. No sempre es pot preveure en quin moment els nostres alumnes tindran interès per algun aspecte en el que les matemàtiques juguen un paper essencial. De tota manera, hem de ser capaços d’aprofitar aquestes ocasions per obrir una pregunta que plantegi una investigació i que ens faci gaudir de les matemàtiques. En aquesta ponència compartirem diferents situacions d’aula on es fan possibles aquestes connexions, i reflexionarem sobre com les xarxes de mestres i professors poden servir per potenciar les connexions a les nostres aules.

Daniel Ruiz Aguilera
Universitat Illes Balears, SBM - XEIX