QUALSEVOL MOMENT ÉS BO PER GAUDIR DE LES MATEMÀTIQUES

No totes les connexions matemàtiques que es poden donar a l’aula es poden programar. No sempre es pot preveure en quin moment els nostres alumnes tindran interès per algun aspecte en el que les matemàtiques juguen un paper essencial. De tota manera, hem de ser capaços d’aprofitar aquestes ocasions per obrir una pregunta que plantegi una investigació i que ens faci gaudir de les matemàtiques. En aquesta ponència compartirem diferents situacions d’aula on es fan possibles aquestes connexions, i reflexionarem sobre com les xarxes de mestres i professors poden servir per potenciar les connexions a les nostres aules.

Daniel Ruiz Aguilera
Universitat Illes Balears, SBM - XEIX