Les actuacions educatives d’èxit en l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació de persones adultes

Les actuacions educatives d’èxit en l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació de persones adultes

Francisco Javier Díez-Palomar   jdiezpalomar@ub.edu

Descripció

L’alfabetització numèrica és un dels reptes immediats que tenim a l’educació de persones adultes en els propers anys. Cada vegada es sent més a parlar de co-creació de coneixement per part de la ciutadania i impacte social. Les dades internacionals suggereixen que és un àmbit de treball obert pel futur. El focus d’aquesta xerrada seran els reptes que tenim per contribuir des de l’educació a millorar les competències matemàtiques de les persones adultes, en situacions quotidianes, amb l’objectiu de contribuir a la participació ciutadana reflexiva, informada i crítica.

Material

Presentació