Com fer-se soci?

Per fer-vos socis d’ABEAM, només cal que:

  1. Empleneu el formulari corresponent.
  2. Ingresseu la primera quota anual: 40€ o 60€ (inscripció individual o de centre) al compte d’ABEAM de La Caixa ES51 2100 0852 0902 0043 7964, fent constar “Pagament 1a anualitat” i el vostre nom i cognoms.
  3. Envieu una còpia del comprovant d’ingrés al correu abeam.contacte@gmail.com
  4. Les quotes són anuals i serveixen per l’any natural.
  5. Un cop esteu registrats, rebreu un correu electrònic de salutació i benvinguda a l’Associació.


Formulari inscripció individual.

Formulari inscripció centre.