Concurs de Dibuixos Matemàtics

Amb l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, com també potenciar el desenvolupament de les competències matemàtiques en els més petits de les nostres aules, ABEAM convoca el seu Concurs de Dibuixos Matemàtics, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, activitat que culmina entorn el Dia Escolar de les Matemàtiques. La participació de l’alumnat va lligada a la inscripció del centre on estan escolaritzats, tràmit que va a càrrec d’un docent del centre en qüestió i cada alumne/a participant ha de realitzar una obra matemàtica a nivell individual.

Com bé ens ajuden a definir els nostres experimentats companys del concurs de Fotografia Matemàtica d’ABEAM, un dibuix serà un dibuix matemàtic si hi ha intenció per part de l’artista que així sigui. De les obres artístiques que facin els alumnes, doncs, serà tan important el contingut matemàtic que es pot veure directament en elles, com també el joc matemàtic que es faci a través de les mateixes i, per tant, la competència de l’artista en trobar, entendre i explicar la matemàtica que vol transmetre a través de la seva obra. Per això, en les obres que facin els nostres petits artistes, aquesta intenció matemàtica ha de quedar clarament reflectida, tant en la representació com en el títol de l’obra, el qual ha de fer al·lusió, d’alguna manera, a la matemàtica que a l’obra s’hi exposa.

Alhora, es vol emfatitzar que les obres que creï l’alumnat, puguin ser un recurs més per als docents a l’aula de matemàtiques, de manera que no quedin tan sols en un sol dibuix de participació en un concurs de matemàtiques, sinó que esdevinguin un material d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques del dia a dia a les aules, fent així clarament partícip a l’alumnat del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *