CRIPTOGRAFIA EN MATRIUS

[AULA XXX]

Dolors Sabán Ruiz  lsaban@joanpelegri.cat

Víctor Ranera i Martín   vranera@joanpelegri.cat
(Escola Joan Pelegrí, Barcelona)

Batxillerat

Es tracta d’emprar les operacions bàsiques d’operacions amb matrius (suma, producte i càlcul de la inversa) per mostrar els fonaments de la criptografia alhora que una aplicació de les Matemàtiques. Primer caldrà introduir el concepte de codificació per transformar textos en matrius de 3 files i n columnes (s’opta per 3 files per facilitar els càlculs). Després veurem com es poden implementar amb àlgebra de matrius els mètodes bàsics de xifratge com ara el de Cèsar o el de permutació. L’objectiu final i principal és mostrar com dur a terme un xifratge més avançat com ara el Xifratge de Hill. També analitzarem els inconvenients i les vulnerabilitats dels sistemes presentats. Per tal d’agilitzar les operacions de càlcul es mostrarà com implementar tots aquests processos amb l’ajuda d’entorns CAS com ara Octave o Python.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *