Encreuaments I – per començar

Expliquem en gran grup el context (carrers i encreuaments en una ciutat) de l’activitat, dient què representen els encreuaments i els carrers.

Reunim als alumnes en grups petits i repartim el material per a que puguin fer la investigació. Aquest material poden ser pals d’aproximadament 1 m de llarg o material similar. 


També que estaria bé que cada equip pogués disposar de molts pals per poder visualitzar a la vegada les diferents maneres de representar un mateix nombre d’encreuaments que es formen quan hi ha més d’una possibilitat i poder comparar-les o poder fer la representació d’un nombre molt gran d’encreuaments. 

Fem la representació d’un exemple i comptem encreuaments per poder començar i entendre el que es demana.

Cada grup farà el registre de les possibilitats que té cada nombre d’encreuaments de la manera que li vagi millor trobant els divisors de cada nombre. És important compartir de quina manera ha fet cada grup el registre, sobretot aquells que han estat més sistemàtics,  perquè ajudarà als grups que no hagin seguit una sistematizació en la cerca de divisors.