ARA SOM PUNTS!

Role play de coordenades en el pla. Cicle Superior

Paula Fernández (Col.legi Padre Damián SSCC) A partir d’una adaptació de l’activitat de role-play del grup Cúbic presentada a la XX jornada ABEAM per a l’ESO, la Paula Fernández decideix adaptar-la proposant als seus alumnes el role de punts de coordenades cartesianes per tal de treballar l’abstracció que implica aquesta representació que ens ajuda a situar-nos en el pla.
Podeu veure en la presentació ppt les fases i les progressives activitats que acaben conduint finalment en l’activitat del role-play.

Per començar

Activitats prèvies (desenvolupades a la presentació  ):

 • presentació eixos de coordenades
 • joc enfonsar la flota
 • coordenades geogràfiques amb el Google Earth

L’activitat de ser punts de coordenades cartesianes segueix la mateixa introducció i posada en escena que la que explica A. Aubanell ( ):

Els diem que ara seran punts del pla, éssers geomètrics que ja no tenen nom, ni data de naixement, ni altres característiques «personals», però que, gràcies a Descartes, tenen dues coordenades que els defineixen. Procedim, doncs, a assignar aquest parell de nombres a cada alumne-punt. Tot movent-nos per davant de la primera fila, anirem assenyalant les diverses columnes indicant-los la seva primera coordenada: «… La vostra primera coordenada és 1, la vostra primera coordenada és 2…». Després, movent-nos lateralment, anirem assenyalant cada fila indicant-los la seva segona coordenada: «…La vostra segona coordenada és 1, la vostra segona coordenada és 2…». Arribats aquí cada alumne-punt ja té les seves coordenades. A continuació, començarem a posar condicions sobre les coordenades.

En quant la mestra diu una condició, els punts que la compleixen, han d’obrir el paraigües.

Un cop realitzat el role-play, fet fotografies i gravat el video, es passen a classe per a compartir-ho, comentar-ho, destacar possibles despistes i reflexionar sobre l’activitat. Aquest pas, com diu Aubanell (2017), és molt important per fer avançar cap a la progressiva abstracció que implica aquesta representació.

Evidències

Bones preguntes

Connexions

Reflexió didàctica

No és un tema fàcil ja que comporta un cert grau d’abstracció, per tant, què passa si el professor veu que alguns alumnes no ho han assimilat?

Les propostes serveixen per a qualsevol activitat rica i competencial i passen des de: tornar a repetir l’activitat, a enfocar el tema des d’altres perspectives treballant-t’ho amb altres activitats, i per últim, a enfocar les activitats amb preguntes molt obertes a diferents nivells de profunditat de manera que cada alumne treballa en funció del seu grau de maduració. Què es pugui estirar amb bones preguntes tan d’aquells que poden ampliar com d’aquells que necessiten un reforç.

 • Com treballar la diversitat?
  • Compartir entre iguals. Rebre un model d’un altre company moltes vegades s’entén millor i també obliga a l’alumne que el dóna a justificar i raonar la seva resposta, a refer mentalment l’activitat i a organitzar-la i jerarquitzar els conceptes.

No té massa sentit treballar a partir d’activitats experimentals i competencials que faciliten les connexions i després avaluar-les amb proves de preguntes de format d’aplicació clàssica. Pot ser una manera de comprovar l’assoliment de conceptes però no és congruent amb el treball que s’ha desenvolupat a l’aula.

 • Quina seria la millor manera d’avaluar-la?
  • Transferència dels coneixements en situacions noves. Activitats d’avaluació a partir de la comparació amb una sala d’un teatre i la situació de determinats seients…
  • La mateixa representació del que han viscut és molt potent ja que ens dóna una idea d’on és l’alumne a nivell d’abstracció. A partir de les imatges i del vídeo fer preguntes i proposar reptes per la interpretació i reflexió.

Recursos pel docent

Presentació proposta desenvolupada amb activitats d’escalfament: https://drive.google.com/file/d/12Ay4kUw9DnxqNSYhoZSTLj3Fs_IMM5TU/view?usp=sharing  

Vídeo de l’activitat de role-play “Ara som punts!”: https://www.slideshare.net/secret/o5TdTBQbAZXDs1 

Vídeo de grup cúbic jornada ABEAM: https://youtu.be/4mPKUYpTkSU 

A.Aubanell (2017) Nosaltres com a recurs: Role-plays a l’aula de matemàtiques. NOUBIAIX 73:

https://drive.google.com/open?id=19fS0rkDiwkXO2a1yopIZY6BUIWC10xxi

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *