Agrupem taps-per començar

Es presenta la situació d’aprenentatge per part de la mestra, i alhora es llegeix. 

La mestra ofereix material als alumnes, ja siguin taps, cubs encaixables, bales, qualsevol material comptable.

Es proposa buscar la resposta treballant en petits grups. 

Es demana als infants que expliquin les respostes i els camins pel quals les han trobat. 

Posteriorment, cada grup descriurà com ho ha fet i s’analitzaran semblances i diferències entre uns i altres.