Geometria esfèrica en una aula d’ESO

Tallerista

Alba Blasco Estrada ( alba.blasco@gmail.com)

Nivell: SECUNDÀRIA

Resum

Diuen que les bones idees venen quan menys les busques, i va ser precisament així com va sorgir la idea d’acostar la geometria esfèrica a l’alumnat d’ESO.

Tutoritzant un treball de recerca de Batxillerat sobre òrbites de satèl·lits, ens vam veure obligats a documentar-nos sobre aquest camp de la geometría. En aquell moment ens vam adonar que podía ser interessant i divertit parlar de geometria esfèrica a les nostres aules, doncs vivim en un planeta més o menys esfèric i malgrat això, només treballem la geometria plana.

Aquest taller preten mostrar, tastar i comentar el material manipulatiu que vem preparar per introduir la geometria esfèrica a les nostres aules.

[AULA XXX ]

Una barca amb sentit

Tallerista

Núria Serra Benedicto ( nserra32@xtec.cat)

Nivell: SECUNDÀRIA

Resum

En el taller es plantejarà el següent repte amb la intenció que serveixi de motor per crear la situació d’aprenentatge: dissenyar una barca que floti amb un tros de paper d’alumini quadrat de costat 15 cm i que contingui el màxim número de cubets (multilink). Quants cubets hi cabran abans que s’enfonsi? Amb aquesta activitat promovem que l’alumnat raoni, planifiqui, explori, treballi en equip, canviï d’estratègia per millorar els resultats… tot treballant el sentit estocàstic (anàlisi i interpretació de dades, càlcul de paràmetres estadístics i introducció del diagrama de caixa) i el sentit socioemocional principalment, i amb els processos matemàtics com a eina i també com a objectiu de treball. Finalment, veurem com podem estirar l’activitat, en funció del curs on estem, enfocant-la cap un treball més algebraic a 3r o 4t d’ESO, o més STEAM a 1r o 2n d’ESO.

Part del taller està basada en l’activitat “Bears on a boat” i “Mean and Median” del NCTM.

Nota: Els assistents necessitaran portar ordinador portàtil o tauleta amb el GeoGebra instal·lat.

[AULA XXX ]

Situacions d’aprenentatge amb calculadora científica

Tallerista

M. Teresa Navarro Moncho ( mt.navarromoncho@edu.gva.es)

Nivell: SECUNDÀRIA

Resum

Les situacions d’aprenentatge suposen el motor del procés d’ensenyament-aprenentatge. Un entorn on l’alumnat ha de desplegar tot el seu potencial creatiu, mobilitzar tot tipus de sabers implicats i desenvolupar les competències específiques. Les situacions d’aprenentatge han de proposar un repte on les tasques impliquen: resoldre problemes, investigar, formular i generalitzar conjectures, modelitzar, desenvolupar algorismes i mètodes del pensament computacional, dominar amb rigor el simbolisme matemàtic, comunicar i intercanviar idees matemàtiques, conèixer i valorar la contribució de les matemàtiques a la cultura, i gestionar i regular creences i actituds implicades en els processos matemàtics.

En el taller resoldrem diferents situacions d’aprenentatge per a secundària i batxillerat on l’ús de la calculadora permetrà l’alumnat investigar, generalitzar, modelitzar…, i mobilitzar diferents sabers dels sentits estocàstic i algebraic.
[AULA XXX ]

Teoria de grafs a secundària i batxillerat

Tallerista

Patrick Diaz Garrido i Tutoritzat per en Sergi Muria Maldonado ( pdiaz8@xtec.cat i smuria@xtec.cat)

Nivell: SECUNDÀRIA

Resum

En aquest taller veurem un model d’implementació de teoria de grafs a secundària i batxillerat, basat en el problema de coloració de vèrtexs d’un graf, portat a la pràctica. Parlarem sobre els problemes clàssics com a via per introduir conceptes fonamentals. Veurem com relacionar aquesta matèria, no només amb el món quotidià, sinó amb conceptes amb els quals el nostre alumnat ja n’està familiaritzat.
[AULA XXX ]

Tessel·lar l’espai amb rajoles planes – Rajoles i arrel quadrada de 2, des del treball de recerca de batxillerat fins a 1r d’ESO

Talleristes

Ramon Tejedor i David Arso ( rtejedo4@iesbalaguer.cat i darso@xtec.cat)

Nivell: SECUNDÀRIA

Resum

Resum 1:

1a part (5 min): explicació del projecte que estic duent a terme amb les rajoles: les fotografio, les localitzo i, poc a pco, les vaig dibuixant amb el Geogebra. Actualment, tinc unes 2000 rajoles ubicades per tot Catalunya i més de 300 models dibuixats amb el Geogebra.

2a part (5 min): explicació de l’activitat didàctica que vaig fer per guanyar el concurs de fotomàtiques. Més que explicar les tasques del concurs, encararia l’explicació per la part pràctica.

3a part (30 min): fent una breu explicació del que és un mosaic/tessel·lació, s’intentarà passar a una tessel·lació a l’espai basada en rajoles. Partint d’exemples senzills (rajola en forma de tauler d’escacs, passaria a un cub 8x8x8), es plantejarà la pregunta de com passar la rajola cartabó a 3D. A partir de cubs amb les cares pintades amb la rajola cartabó, es donaran indicacions de com quedaria la tessel·lació a l’espai. La gràcia és que, després de fer-ho, no caldrà fer “rajoles cúbiques” sinó que dins apareixeran poliedres amb els quals es farà la tessel·lació.

Resum 2:

1a part (15 min): el professorat assistent adopta el rol d’alumnat de l’ESO (qualsevol nivell) i construeix, a mà, la disposició que va motivar la fotografia matemàtica ‘Rajoles: encaix difícil o impossible?’ i també pren mesures empíriques de l’error en l’encaix.

2a part (10 min): contrastem la mesura empírica de l’error amb el desenvolupament teòric del treball presentat al concurs.

3a part (20 min): es proposen diverses línies d’investigació a partir del que s’ha vist. Aquestes propostes estan a l’abast d’un treball de recerca de 2n de batxillerat. Com a fet destacable inclouen un diàleg entre alumnat de 2n de batxillerat i alumnat de 4t d’ESO

[AULA XXX ]

La pre-àlgebra… a què ens referim? Des de quan la podem començar a treballar?

Talleristes

Marc Caelles, Fernando Abárzuza i Frank Sabaté ( marc.caelles@innovamat.com, fernando.abarzuza@innovamat.com i frank.sabate@innovamat.com)

Nivell: PRIMÀRIA

Resum

Ens endinsarem en diferents propostes d’aula que treballen continguts específics de preàlgebra, o relacions i canvi, i reflexionarem sobre com la introducció d’aquests conceptes ens pot ser un bon context per treballar processos matemàtics, com la resolució de problemes, l’argumentació, les connexions, i la comunicació i representació. També veurem quines idees centrals hi ha darrere d’aquest blog de contingut que en etapes posteriors es convertirà en el pensament algebraic i, per tant, com podem construir unes bases significatives i sòlides.
[AULA XXX ]

Triteringa un joc de connexions que et farà des….connectar

Tallerista

Susanna Morell Torrens ( susannamorell@gmail.com)

Nivell: PRIMÀRIA

Resum

Com neix un joc de taula?  Com surten les normes de joc?
Triteringa és un joc de cartes jove i dinàmic que es va nodrint de les propostes dels jugadors ( alumnes, mestres, professors i públic en general) Si vols formar part de la nostra família de Triteringaires aquest és el teu taller. 

[AULA XXX ]