HISTÒRIA I MATEMÀTIQUES: A LA RECERCA DE LA BAULA PERDUDA

[Jornades de la FESPM]

[AULA XXX]

David Virgili Correas

p.arrebola95@gmail.com

Secundària – Batxillerat

En el context actual en el qual les STEM estan tan a l’ordre del dia, volem potenciar una mirada dinàmica de la matemàtica, perseguim la generació d’entorns de resolució de problemes… ARRIBA EL QUE TOTS ESTÀVEM ESPERANT: El problema de la Il·luminació.

Primerament farem una mica d’introducció tant del Problema com de la seva apassionant història (atès que no pressuposem coneixements previs sobre la temàtica als assistents). A partir d’aquí, i simultàniament, perquè estarà tot molt ben lligat, presentarem algunes propostes didàctiques innovadores, geogebrístiques, manipulatives… totes elles relatives al problema, les quals s’han testejat a diversos instituts amb cursos i agrupacions diferents.

Per més informació, consultar: theilluminationproblem.blogspot.com

CRIPTOGRAFIA EN MATRIUS

[AULA XXX]

Dolors Sabán Ruiz  lsaban@joanpelegri.cat

Víctor Ranera i Martín   vranera@joanpelegri.cat
(Escola Joan Pelegrí, Barcelona)

Batxillerat

Es tracta d’emprar les operacions bàsiques d’operacions amb matrius (suma, producte i càlcul de la inversa) per mostrar els fonaments de la criptografia alhora que una aplicació de les Matemàtiques. Primer caldrà introduir el concepte de codificació per transformar textos en matrius de 3 files i n columnes (s’opta per 3 files per facilitar els càlculs). Després veurem com es poden implementar amb àlgebra de matrius els mètodes bàsics de xifratge com ara el de Cèsar o el de permutació. L’objectiu final i principal és mostrar com dur a terme un xifratge més avançat com ara el Xifratge de Hill. També analitzarem els inconvenients i les vulnerabilitats dels sistemes presentats. Per tal d’agilitzar les operacions de càlcul es mostrarà com implementar tots aquests processos amb l’ajuda d’entorns CAS com ara Octave o Python.

ESTAT DE LES MATES A LES STEAM. PRESENT I FUTUR

[JORNADA CONJUNTA DE LA FESPM]

[AULA XXX]

Bernat Ríos Rubiras

bernatrios.r@gmail.com

eXplorium

Totes les etapes

Posarem en comú l’estat del tractament de les matemàtiques dins el marc de les STEAM presentat a les Jornades Conjuntes organitzades per la FESPM a Portugal. Mostrarem diferents propostes que s’estan duent a terme arreu de la península en l’àmbit de les matemàtiques en un entorn STEAM, i finalment aprofundirem en alguns exemples que podrien servir d’inspiració per aplicar a les aules de primària i secundària.

MATERIALS MANIPULABLES A PRIMÀRIA [SEMINARI DE LA FESPM]

[AULA XXX]

Kaouthar Boukafri Itahriouan

kaouthar.boukafri@gmail.com

(Cercle de mestres d’ABEAM)

Infantil – Primària

Els materials manipulables són presents a moltes aules d’infantil i primària del territori. Però quin ús en fem? Els coneixements matemàtics emergeixen només de la manipulació? Quin rol té el/la mestre/a? L’objectiu principal d’aquesta comunicació és compartir les reflexions sobre l’ús de materials a l’aula de primària desenvolupades a les jornades Sobre Materiales para el aula de matemáticas en Primaria organitzades per la FESPM i celebrades a finals de maig al IES Salvador Dalí de Madrid. També es presenta una selecció de materials i bones preguntes proposades durant les jornades.

MATEMÀTIQUES AL CARRER

[SEMINARI FESPM]

[AULA XXX]

Luis Cros Lombarte

lluis.cros@sarria.epiaedu.cat

(SET, Grup de Jocs d’ABEAM)

Totes les etapes

Matemàtiques al carrer és una proposta, a través de la qual, la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM), pretén crear un espai de divulgació de les matemàtiques de manera global. Una activitat que es pugui dur a terme de manera simultània des de totes les societats que componen la FESPM.

En la comunicació, es presentaran els principis bàsics que es vol que regeixin l’activitat, alguns exemples que s’han realitzat en els últims anys en diferents societats i es convidarà als assistents a participar en el moment que es realitzi l’activitat durant el curs.

EL PROBLEMA DE LA IL·LUMINACIÓ [TFG]

[TFG]

[AULA XXX]

Paula Arrebola Oya

p.arrebola95@gmail.com

Secundària – Batxillerat

En el context actual en el qual les STEM estan tan a l’ordre del dia, volem potenciar una mirada dinàmica de la matemàtica, perseguim la generació d’entorns de resolució de problemes… ARRIBA EL QUE TOTS ESTÀVEM ESPERANT: El problema de la Il·luminació.

Primerament farem una mica d’introducció tant del Problema com de la seva apassionant història (atès que no pressuposem coneixements previs sobre la temàtica als assistents). A partir d’aquí, i simultàniament, perquè estarà tot molt ben lligat, presentarem algunes propostes didàctiques innovadores, geogebrístiques, manipulatives… totes elles relatives al problema, les quals s’han testejat a diversos instituts amb cursos i agrupacions diferents.

Per més informació, consultar: theilluminationproblem.blogspot.com