Puzzle multiplicatiu. Model d’àrea o matriu com a representació de la idea de multiplicació

Paraules Clau: multiplicació, representació, model, propietat distributiva, àlgebra, material, primària, ESO     Introducció   A diferència d’altres entrades, en què mostrem un problema com a recurs d’aula, aquesta vegada aprofitem

HEXA-PROBLEMES

PROBLEMES DEL BLOC D’ESPAI I FORMA. FM 19  Etiquetes: pattern blocks, manipulació, superfícies equivalents, proporcions, àrees, tesselacions. Bloc de continguts: Espai i forma Nivells: 6è – 1r cicle ESO    Enunciats (Versió editable) HEXAPROBLEMES