Puzzle multiplicatiu. Model d’àrea o matriu com a representació de la idea de multiplicació

Paraules Clau: multiplicació, representació, model, propietat distributiva, àlgebra, material, primària, ESO     Introducció   A diferència d’altres entrades, en què mostrem un problema com a recurs d’aula, aquesta vegada aprofitem