Fem Matemàtiques 2020. Lliurament de treballs

En aquesta fase, que es realitza a cada centre, hi poden participar tots els nois i noies que durant el curs 2019 / 2020 siguin alumnes d’un centre escolar de Catalunya en qualsevol d’aquests tres nivells: 6è d’EP1r d’ESO o 2n d’ESO.

Els nois i noies participants en aquesta fase ho faran en grups. Un grup pot estar format per 3 o 4 alumnes, tots del mateix nivell educatiu i del mateix centre. El grup haurà de ser estable durant tot el desenvolupament d’aquesta fase. No hi ha limitació en el nombre de grups d’un mateix centre que vulguin participar-hi. Tots els nois i noies participants en aquesta fase rebran un petit obsequi per haver pres part en l’activitat. Cada grup haurà d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes on es farà constar, a part de les dades identificatives dels membres del grup, les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,… que s’hagin dut a terme durant el procés de resolució. Aquest informe estarà clarament explicat i amb una presentació acurada. A la portada, a més a més del títol FEM MATEMÀTIQUES 2020,  hi haurà de constar el nom i cognoms dels membres del grup i del professor, així com el nom del centre educatiu.

El o la docent responsable de cada centre escollirà 1 o 2 informes, els més ben treballats, i els enviarà a l’associació en què s’ha fet la inscripció abans del dia 15 de febrer de 2020. 

Associació Adreça Coordinadora
ABEAM Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC)
A l’atenció d’ABEAM (FEM MATEMÀTIQUES 2020)
C/ Pau Gargallo , 14
08028 BARCELONA
Tuti Comalat: tuticomalat@gmail.com

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *