Correlació i regressió lineals amb GeoGebra

Click http://geogebra.pepbujosa.info/ link to open resource.