Presentació - Construcció del concepte de proporcionalitat inversa a través de models