Presentació - Del concret a l'abstracte: paper essencial de les representacions 2D

Feu clic en l'enllaç presentacio_ABEAM_2014.pdf per veure el fitxer.