Presentació - Fotografia matemàtica, una font de recursos didàctics

Presentació - Fotografia matemàtica
Feu clic en l'enllaç foto_matematica_una_font_de_recursos.pdf per veure el fitxer.