Enunciats prova de grups del matí: alt, més alt, el més alt

Feu clic en l'enllaç alt_mes_alt_el_mes_alt.pdf per veure el fitxer.