Introducció "Sólidos pitagóricos"

Feu clic en l'enllaç IntroduccioSolidosPlatonicos.doc per veure el fitxer.