La latitud. Antoni Gomà

Feu clic en l'enllaç latitud.htm per veure el fitxer.