La història de les matemàtiques dins dels nous currículums