Presentació - Com afavorir l'autonomia i la implicació personal en l'aprenentatge matemàtic a les primeres edats