Taller - Descobrir matemàtiques amb un dibuix

Feu clic en l'enllaç 12JornadaABEAM-tallerCDM.ppsx per veure el fitxer.