Resum del taller i materials (Cangur i GeoGebra)

CANGUR I GEOGEBRA
[AULA PC2]
Antoni GomàBernat Ancochea

1
Antoni Gomà Nasarre  
agoma@xtec.cat
2Bernat Ancochea Millet  bancoche@xtec.cat
1Comissió Cangur de la SCM
2Associació Catalana de GeoGebra

Secundària - Batxillerat

Objectiu: aprofundir l'ús d'algunes eines del GeoGebra per a visualitzar problemes de la prova Cangur 2019 per als cursos de secundària. 

Continguts: Es tracta de veure que el GeoGebra ens pot ajudar a ... 

  • fer un gràfic acurat dels enunciats de la geometria plana per a enfocar la solució i, si escau, generalitzar el problema 
  • aplicar les eines de transformacions geomètriques (al pla o a l'espai, en aquest cas també desplegaments de políedres) 
  • endreçar el treball amb problemes numèrics, de successions, de funcions, i si escau temptejar per acostar-nos a la solució 

Ja veieu que no es tracta d'entrar en un dilema del tipus "recursos informàtics versus raonament"... o potser sí? Sí! sempre que entenguem versus en el seu sentit inicial en la llengua llatina: cap a. El GeoGebra com a eina per a la visualització acurada de molts problemes. 

Una proposta conjunta de la comissió Cangur de la SCM i l'Associació Catalana de GeoGebra.

  Material

Darrera modificació: diumenge, 10 de novembre 2019, 20:07