Resum del taller i materials (Aprendre programació en Python a través de problemes de divisors)

APRENDRE PROGRAMACIÓ EN PYTHON A TRAVÉS DE PROBLEMES DE DIVISORS
[AULA PC2]
grup AULA

1Joan Alemany Flos jalemany@aula-ee.com , 1Jordi Losantos jlosantos@aula-ee.com , 2Laura Morera Úbeda laura@explorium.cat ,1Xavier Paytubí xpaytubi@aula-ee.com ,1Mireia Vinyoles Serra mvinyoles@aula-ee.com (1Aula Escola Europea, 2eXplorium)

Secundària - Batxillerat

Quin és el nombre natural més petit que té més de 100 divisors?
Quants nombres perfectes hi ha més petits que un milió?
Quants nombres primers de 6 xifres hi ha? 

El pensament computacional i la programació són eines clau per l'exploració de les matemàtiques, tanmateix no s'utilitza de manera freqüent. En el taller aprendrem algunes instruccions de Python per tal de poder respondre als reptes proposats. Parlarem de la metodologia per resoldre els problemes, i veurem recursos en línia per trobar problemes interessants. Finalment explorarem alguns problemes visuals de l'Olimpíada Informàtica Catalana i mostrarem la plataforma amb exercicis autocorregibles del www.jutge.org.

Metodologia del taller

Part teòrica

Introducció sobre la situació de la programació a les aules.
Instruccions bàsiques de Python.
Introducció a l'entorn de programació online repl.it
L'elecció dels problemes.
Exemple: la suma dels divisors d'un nombre. 

Part pràctica

Per cada problema proposat:

Plantejar un problema i comentar les diferents solucions.
Passar de la idea a la solució.
Llegir i entendre el codi de la solució.

Exemples de problemes des de nivell bàsic a nivell competitiu. 

Conclusió

Posada en comú.
Olimpíada Catalana, HP CodeWars, i altres competicions.
La importància de ser autodidacta.

  Material

Darrera modificació: diumenge, 10 de novembre 2019, 18:24