Resum de la comunicació i materials (Els elements d’Euclides d’Oliver Byrne (1847))

ELS ELEMENTS D’EUCLIDES d’OLIVER BYRNE (1847),
O COM IMPLEMENTAR LA GEOMETRIA EN COLORS A L’AULA

[AULA S04]
Carlos DorceMonica BlancoIolanda Guevara

1
Carlos Dorce Polo  
cdorce@ub.edu
2Mònica Blanco Abellán  monica.blanco@upc.edu
3Iolanda Guevara Casanova  iolanda.guevara@gmail.com
1Universitat de Barcelona
2Universitat Politècnica de Catalunya
3Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Totes les etapes

El 1847, Oliver Byrne va publicar una vistosa i didàctica versió dels Elements d'Euclides, transformant els enunciats i demostracions dels sis primers llibres d'aquesta magna obra que el matemàtic grec va escriure en el segle III a. de C. en breus arguments basats en figures acolorides. El 2019 els autors d'aquesta comunicació hem completat el projecte transformant els set llibres restants. La geometria plana i la geometria en l'espai forma part del currículum de matemàtiques de l'educació obligatòria i batxillerat. Com ja s'ha dit en diverses ocasions, la integració de la història de les matemàtiques a les nostres aules no només és un element motivador sinó que ens aporta un context i una nova experiència indispensable dins de la formació dels nostres alumnes. Plantejades com a part d’una activitat d'aula, les demostracions basades en els colors recollides en el llibre que us presentem ens poden facilitar aquesta tasca, per treballar la resolució de problemes i el raonament matemàtic alguna d'elles.

  Material

Darrera modificació: diumenge, 10 de novembre 2019, 17:34