Resum de la comunicació i materials (Criptografia en matrius)

CRIPTOGRAFIA EN MATRIUS
[AULA PC2]
Victor RaneraLoli Saban
Víctor Ranera i Martín  vranera@joanpelegri.cat
Dolors Sabán Ruiz  lsaban@joanpelegri.cat
(Escola Joan Pelegrí, Barcelona)

Batxillerat

Es tracta d’emprar les operacions bàsiques d’operacions amb matrius (suma, producte i càlcul de la inversa) per mostrar els fonaments de la criptografia alhora que una aplicació de les Matemàtiques. Primer caldrà introduir el concepte de codificació per transformar textos en matrius de 3 files i n columnes (s’opta per 3 files per facilitar els càlculs). Després veurem com es poden implementar amb àlgebra de matrius els mètodes bàsics de xifratge com ara el de Cèsar o el de permutació. L’objectiu final i principal és mostrar com dur a terme un xifratge més avançat com ara el Xifratge de Hill. També analitzarem els inconvenients i les vulnerabilitats dels sistemes presentats. Per tal d’agilitzar les operacions de càlcul es mostrarà com implementar tots aquests processos amb l’ajuda d’entorns CAS com ara Octave o Python.

  Material

Darrera modificació: diumenge, 10 de novembre 2019, 13:08