Resum de la comunicació i materials (Història i Matemàtiques: a la recerca de la baula perduda)

HISTÒRIA I MATEMÀTIQUES: A LA RECERCA DE LA BAULA PERDUDA 
[Jornades de la FESPM]

[AULA S04]
David Virgili
David Virgili Correas
dvirgili@santgregori.org  
(Escola Sant Gregori, Barcelona)

Secundària - Batxillerat

La manera en què generalment ensenyem Matemàtiques obvia moltes dificultats històriques que van portar als conceptes i tècniques actuals. Plantejar problemes i situacions històriques pot ajudar els alumnes a construir un coneixement matemàtic profund en temes fonamentals des d'una nova perspectiva. Hi tenim a favor el plantejament curricular, però en contra l'escassa o nul·la formació inicial al respecte. Com podem començar a introduir recursos històrics a l'aula sense ser-ne experts?

  Material

Last modified: Sunday, 10 November 2019, 11:40 AM