Fòrum de notícies

Informacions

 
 
Imatge MARTA BERINI
Informacions
per MARTA BERINI - dimecres, 26 maig 2010, 22:03
 

Hola a tothom:

Us envio diverses informacions que he rebut

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Benvolguts socis de la SCM,

Em plau anunciar-vos la Tretzena Trobada Matemàtica de la Societat,

que celebrarem el divendres, 11 de juny, a la sala Pere i Joan Coromines

de l'IEC.

Aquesta edició està dedicada als joves matemàtics del nostre país,

que fan o han fet recerca a l'estranger. Per això porta el nom de "Joves

matemàtics catalans al món".

Quatre d'ells, una petita mostra en una població molt més àmplia,

ens ensenyaran, en les seves xerrades, l'interès i qualitat de la

recerca que desenvolupen en camps ben diferents.

Per a cloure la sessió del matí, hi haurà una breu presentació del

darrer llibre blanc sobre la recerca matemàtica a Catalunya.

Com sempre, no hi ha inscripció prèvia.

De totes maneres, si voleu venir al dinar que organitzem (12 euros),

hauríeu de comunicar-ho abans a la Núria Fuster (scm@iec.cat o 933248583).

Us hi esperem

Atentament,

Josep Lluís Solé

Vicepresident de la SCM.

ABSTRACTS DE LA TRETZENA TROBADA MATEMÀTICA DE LA SCM. JOVES MATEMÀTICS CATALANS AL MÓN. Les galàxies espirals. Tècniques teòriques i observacionals per a modelitzar-les. Mercè Romero. Observatoire Astronomique de Marseille i UB Farem un repàs de les tècniques matemàtiques utilitzades per modelitzar galàxies. Per això introduirem el concepte de galàxia, les seves components i la classificació segons les diferents morfologies. De totes les morfologies ens centrarem en les galàxies espirals, com la Via Làctea. Farem un repàs de la tècnica històrica utilitzada per modelitzar galàxies espirals, la teoria d'ones de densitat, i introduirem la tècnica desenvolupada recentment basada en l'estudi de sistemes dinàmics. A part de l'estudi més teòric, també parlarem de les tècniques observacionals utilitzades actualment i del proper satèl.lit astromètric Gaia. L'aplicabilitat de la fórmula d'integració per parts en un espai Gaussià. Eulàlia Nualart. Université Paris XIII . Als anys 70, amb l'objectiu de donar una demostració probabilística del Teorema de Hörmander, Paul Malliavin desenvolupà un càlcul diferencial en un espai Gaussià, que actualment es coneix com el càlcul de Malliavin. Una de les seves eines clau és la seva fórmula d'integració per parts, que ha sigut en els darrers anys molt utilitzada en diferents àrees de les matemàtiques. Veurem algunes de les seves aplicacions recents, com per exemple a les matemàtiques financeres pel càlcul de gregues, a les probabilitats per l'estudi de densitats i a l'estadística per l'estimació paramètrica.

Teories de primer-ordre i geometria algebraica sobre grups

Montse Casals.

Vanderbilt University.

Les equacions són presents, d'una forma explícita o implícita, en la majoria de les branques de matemàtiques. Històricament, les primeres equacions que es formalitzen són les equacions diofàntiques: equacions de coeficients enters i solucions enteres. El desè problema de la llista de Hilbert demana construir un algoritme que determini la compatibilitat d'una equació diofàntica. Matiyasevich, el 1970, demostrà la impossibilitat de l'existència d'aquest algoritme.

El desè problema de Hilbert pot formular-se d'una manera més general i per a qualsevol estructura en termes de les teories de primer-ordre. Quan les estructures que es consideren són els grups lliures, aquest problema es coneix com el problema de Tarski. En contrast amb el cas diofàntic, Makanin construí un algoritme que determina la compatibilitat d'un sistema d'equacions de coeficients i solucions en un grups lliure. La teoria desenvolupada per a resoldre el problema de Tarski ha establert diferents connexions entre la teoria de models, la geometria i la teoria de grups. En aquesta xerrada, presentaré aquestes connexions, mostraré les tècniques bàsiques utilitzades en la demostració del problema de Tarski i formularé algun dels problemes d'aquesta àrea.

Digitalització del senyal i conjunts de punts ben distribuïts
Jordi Marzo.

Norwegian University of Science and Technology (NTNU).


El teorema de Shannon permet reconstruir de manera estable una funció de banda limitada i energia finita a partir dels valors de la funció als enters. Així doncs, els enters són un exemple de conjunt de mostreig estable però són, a més, un conjunt de punts ben distribuïts a la recta.

En aquesta xerrada parlaré de la relació entre l'existència de conjunts de punts ben distribuïts i el possible mostreig estable de funcions a diferents dominis (la recta, el cercle i l'esfera).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tal com vam acordar, des del Gabinet de Projectes Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB), us fem arribar informació del curs d’Els Juliols "Matemàtiques d'arrel no grega i l’ensenyament de la matemàtica"

i el bànner de l’activitat. Us agrairem que, en la mesura que us sigui possible, feu la màxima difusió dels cursos a través del vostre web i als vostres associats.

El banner s’ha de linkar a http://www.ub.edu/juliols/registreentrades.php?lloc=bannerjuliols

Els Juliols són cursos oberts a tothom, a estudiants universitaris i de secundària, a treballadors i treballadores que busquen formació o a persones que tan sols es proposen ampliar els seus coneixements. Per poder-hi participar, doncs, no es requereix cap requisit especial, més enllà de la curiositat i les ganes d'aprendre i de prendre part en aquesta activitat.

Per a més informació i matrícula, podeu consultar el web www.ub.edu/juliols, o contactar-nos al 934 035 880.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Ben cordialment,

Eugènia Montaner

Responsable de difusió i espais

Gabinet de Projectes Institucionals

T. 93 403 54 87

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

Pati de Ciències, Escala Gerència, 2n. pis

08007-Barcelona

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fins aviat

Marta