Fòrum de notícies

informacions

 
 
Imatge MARTA BERINI
informacions
per MARTA BERINI - diumenge, 15 novembre 2009, 22:22
 

Hola a tothom

Us envio diverses informacions que he rebut

"A l’atenció del departament de matemàtiques,

Benvolgut/benvolguda,

Com a centre que ha participat en anteriors edicions de l’activitat FEM Matemàtiques us volem informar que ja ha començat l’edició del 2010. Ja estan penjats els problemes del FEM Matemàtiques 2010 i ja s’ha obert el període de preinscripció. Per a més informació podeu consultar la secció del FEM Matemàtiques del moodle d'ABEAM (http://phobos.xtec.cat/fmoren25/moodle/course/view.php?id=10) i també veure la informació que s’envia amb aquest correu.

Atentament,

El grup de treball del FEM Matemàtiques 2010 d'ABEAM"

.........

Benvolguts companys,

Ens plau anunciar-vos que des del moodle del FEM Matemàtiques:

http://phobos.xtec.cat/edumatcat/fem_mates/moodle/

podreu accedir a l'enunciat dels problemes, per cadascun dels nivells, corresponents a

la primera fase de l'activitat FEM MATEMÀTIQUES 2010.

Us animem a participar en aquesta edició i us recordem que d'acord amb les bases de

la convocatòria:

- Els grups han d’estar formats per 3 o 4 alumnes.

- De cadascun dels 3 problemes cada grup ha d'elaborar un informe de la seva resolució que inclogui totes les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions... que s'hagin dut a terme durant el procés de resolució.

- El període de preinscripció és del 15 de novembre al 15 de desembre i es farà a través del moodle del FEM Matemàtiques. En la primera plana del mateix moodle trobareu les instruccions per realitzar la preinscripció.

- Cada informe s’haurà de fer en suport paper i haurà de dur el nom i els cognoms de tots els membres del grup així com el nom del centre i el nivell de manera clara.

- Els informes en suport paper s'han de trametre abans del dia 15 de febrer a:

Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC)

A l’atenció d’ABEAM (FEM MATEMÀTIQUES 2010)

C/ Pau Gargallo ,5

08028 BARCELONA

Per intentar unificar la intervenció dels professors en aquesta primera fase, us recomanem que, si es dóna algun tipus d'ajut, sigui per facilitar la comprensió d’allò que es demana a la prova, i per orientar sobre el tipus i característiques de l'informe que s'ha de presentar, i no per dissenyar estratègies de resolució ni per reconèixer errors en el plantejament o en la resolució.

Donat l’elevat nombre de centres inscrits en aquesta primera fase se’ns fa necessari demanar a cada centre que faci una preselecció dels seus treballs per tal de facilitar la tasca de correcció, és per això que us agrairíem que ens féssiu arribar només un màxim de dos treballs per nivell, entenent que tots els participants en aquesta primera fase, encara que no ens arribin els seus informes, rebran el diploma corresponent.

També recordar que un professor de cadascun dels centres inscrits haurà d’estar disposat per col2laborar en alguna tasca:

correcció dels treballs de la 1a fase (la data i lloc us la farem arribar en properes informacions)

organització de la 2a fase: vigilància, correcció de les proves de la segona fase (individual i prova de grups)

Sense la vostra col2laboració no seria possible la realització d’una activitat en què cada any participen més centres i més alumnes.

Per qualsevol dubte no dubteu en contactar amb Mireia L. Beltran mitjançant un mail a

l’adreça: mireia.lopez@gmail.com.

Moltes gràcies per la vostra participació i col·laboració.

El grup de treball de l’ABEAM de l’activitat FEM MATEMÀTIQUES 2010

*********************

Des de l’IES Cardenal Mendoza de Burgos m’han enviat aquesta informació.

Impulso a la Investigación en Jóvenes

Web: www.lopezdemendoza.es

El encuentro se enmarca en el interés por impulsar el aprendizaje y las investigaciones realizadas por estudiantes de Enseñanza Secundaria, de Bachillerato y de Formación Profesional, proporcionando un ámbito adecuado para la presentación y difusión de trabajos realizados en todos los ámbitos del conocimiento.

Participantes

Jóvenes estudiantes de entre 14 y 20 años. Los jóvenes menores de 18 años deberán enviar una autorización del padre o tutor.

Si el trabajo ha sido realizado por un grupo de jóvenes, sólo podrán participar como ponentes dos de sus componentes.

Podrán asistir al Encuentro otros autores del trabajo, acompañantes u observadores, abonando la cuota que se indica de acuerdo con la modalidad elegida, dándoles derecho a participar en todos los actos programados.

Los equipos representantes de centros de enseñanza podrán ser acompañados por un responsable, que no estará incluido en el límite de 2 ponentes.

Ponencias

Serán de presentación oral, durante un máximo de 10 minutos, después de los cuales habrá 5 minutos de debate.

Publicación de actas

Se deberá enviar un resumen del trabajo no superior a 5 páginas mecanografiadas a 2 espacios en tamaño DIN A-4, con márgenes superior e inferior de 3’5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm. El tipo de letra será Arial, tamaño 12, con el fin de realizar la publicación de las ponencias. Asimismo se enviará una sinopsis de 5 líneas indicando de qué trata el trabajo. Todo ello a la dirección: Instituto de Enseñanza Secundaria

Cardenal López de Mendoza (IMINJO 2010), plaza Luis

Martín Santos, s/n. 09002 Burgos.

Es imprescindible, además de enviarlo en papel, remitir tanto el resumen de 5 páginas como la sinopsis de 5 líneas, en soporte informático, preferentemente en Microsoft Word, para facilitar su impresión ycalidad de la misma, indicando el programa y ordenador utilizado, a la dirección e-mail:

iminjo@lopezdemendoza.es

El envío de la sinopsis de 5 líneas se hará a la vez de la inscripción, antes del 20 de diciembre.

El envío del resumen de 5 páginas podrá hacerse posteriormente pero, en cualquier caso, siempre

antes del 30 de enero.

Se ha de notificar, también con anticipación, la necesidad de utilización de medios audiovisuales y/o informáticos para la presentación y el software utilizado.

Cuotas de inscripción

Comprenden la documentación, la participación en todos los actos programados durante los días del Encuentro y el libro con los resúmenes de las ponencias presentadas, cóctel, comida y cena del Acto de

Clausura.

• PONENTES: 50 euros

• ASISTENTES: 50 euros

Cuota, incluido el alojamiento (plazas limitadas)

• PONENTES Y ASISTENTES: 90 euros

El número de participantes es limitado, por lo que una Comisión realizará la selección de los trabajos

presentados, siguiendo criterios de dificultad y nivel.

Los participantes se comprometen a tomar parte en los actos programados para el Encuentro, que la

Organización controlará.

La participación en el Encuentro supone la total aceptación de las presentes bases, que serán interpretadas por la Organización, ofreciéndose para cualquier consulta.

IMINJO 2010

::::::::::::::::::::::::::::::

El Museu de Matemàtiques de Catalunya ens informa que a Castelldefels presenta l’exposició “MATEMÀTQIUES A TRAVÈS DEL MIRALL”.

Estarà oberta del dilluns 16 de novembre fins al divendres 20 de novembre de 2009 de 9 a 18 h. El dissabte de 10 a 20 h.

Complex Poliesportiu Municipal Can Roca

c/ Castanyer 1, 1r pis (al costat de la bilbioteca Ramon Fernández Jurado)

Castelldefels

Per visites escolars

Alfonso.lopez@castelldefels.org

93 665 11 50 ext 1273

670097008

:::::::::::::::::

Benvolguts
Benvolgudes,

Us fem arribar aquesta oferta de treball per si és del vostre interès

Cordialment
Carles Perelló


ASSISTENT D'INVESTIGACIÓ A L'IESE
---------------------------------

El departament d'operacions de l'IESE (http://www.iese.edu) busca
assistent(s) d'investigació, a mitja jornada o a temps complet. La
feina és ideal per a estudiants de màster/doctorat que busquin més
experiència aplicada en investigació operativa, o per a recient
graduats d'una carrera de matemàtiques o enginyeria que vulguin desenvolupar-se dins del món de la investigació.

La missió consistirà en ajudar a elaborar models de
producció/distribució (supply chain), amb optimització de fluxes de
producte, stocks i capacitats productives. És necessari dominar les
tècniques bàsiques d'optimització (programació lineal i programació
dinàmica) i nocions de teoria de jocs. Es valorarà el coneixement de
MATLAB. Cal dominar l'anglès.

Els interessats podeu enviar CV a

Victor Martinez de Albeniz
IESE Business School
Av. Pearson 21, 08034 Barcelona
Tel. 932534236
valbeniz@iese.edu
http://webprofesores.iese.edu/valbeniz

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fins aviat

Marta