Fòrum de notícies

Inscripció a les XIV JAEM, carta a El País, i més informacions

 
 
Imatge MARTA BERINI
Inscripció a les XIV JAEM, carta a El País, i més informacions
per MARTA BERINI - dimarts, 3 febrer 2009, 19:53
 

Hola a tothom,

L’organització de les XIV JAEM a Girona ens comuniquen que les persones interessades ja es poden inscriure a les Jornades. Ho poden fer a la pàgina web http://XIVjaem.org/

També podeu participar als espais de debat (fòrums virtuals) i visitar el blog de mates a Girona.

Ja podeu trobar a la web d’Estalmat el resum de la conferència que el professor Josep Pla farà disn del projecte Estalmat el dissabte 14 de febrer a les 10 h a la FME.

Us esperem.

Recordeu que dijous 5 a les 18:30 a la FME hi haurà la reunió amb el professorat interessat en fer l’activitat sobre astronomia el dia de l’equinocci. Encara que no us hagueu inscrit podeu venir igualment. Serà molt interessant

******************************

Segur que algú de vosaltres va llegir un article de l’Almudena Grandes a la contraportada de El País fa unes dues setmanes. Hi havia un greu error matemàtic i uns quants profes vàrem decidir enviar una carta al Director d’aquest diari. Atès que no l’han publicat, us la fem arribar mitjançant Abeam News. Us adjuntem també l’article en qüestió.

El sentido numérico

La columna El experimento del lunes 12 de enero, en la que aparece un grave error por falta de sentido numérico, nos ha dado qué pensar a un grupo de profesores y profesoras de matemáticas que apostamos por la alfabetización matemática en educación.

Hemos vuelto a recordar la poco afortunada afirmación del lingüista y académico de la lengua Francisco Rico que manifestó hace un tiempo: “Las asignaturas básicas deberían ser la lengua y la literatura, que es lo que enseña a conocer el mundo. De las técnicas, las matemáticas, no hacen ninguna falta: cualquier calculadora u ordenador te lo da todo hecho.”

Aceptamos las disculpas de la escritora Almudena Grandes al reconocer su error, pero aprovechamos la ocasión para explicar qué entendemos por una buena educación matemática. El currículo que nosotros defendemos contiene una parte dedicada al cálculo, pero éste no aparece como un fin último (de él se encargará la calculadora cuando no sea suficiente el cálculo mental), sino como una herramienta para comprender e informar sobre un mundo real repleto de datos numéricos. La educación matemática, que no puede clasificarse como de ciencias o de letras, debe capacitar a todos para comprender el significado de lo que hacemos o escribimos cuando utilizamos números y de la coherencia del resultado obtenido cuando lo referimos a una situación o problema concreto (lo que no hace la calculadora).

A través de estrategias didácticas que generen confianza en el alumnado y le muestren las matemáticas en contextos cercanos y comprensivos donde su uso sea indispensable, es posible superar las dificultades que han originado el error de la columna.

Signat:

Marta Berini, Daniel Bosch, Damià Sabaté, Iolanda Guevara i Martí Casadevall

Si teniu algun comentari més a fer, me’l podeu enviar i el penjarem al Moodle

La UB ens informa de les trovadse UB-SECUNDÀRIA

T ROBADA UB-S ECUNDÀRIA A LA F ACULTAT DE M ATEMÀTIQUES DE LA UB

L A F ACULTAT DE M ATEMÀTIQUES DE LA U NIVERSITAT DE B ARCELONA CONVIDA EL PROFESSORAT DE

MATEMÀTIQUES I EL PROFESSORAT DE TECNOLOGIA DE SECUNDÀRIA , A UNA TROBADA AMB PROFESSORS DE LA

F ACULTAT . L' OBJECTIU ÉS INFORMAR I DISCUTIR SOBRE ELS NOUS GRAUS EN MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA QUE

OFEREIX LA FACULTAT CARA AL CURS VINENT , DINS DEL MARC EUROPEU D ' EDUCACIÓ SUPERIOR , AIXÍ COM PARLAR

DE LES ACTIVITATS QUE REALITZEM DIRIGIDES A L ' ALUMNAT DE SECUNDÀRIA .

L LOC : A ULA B2 DE LA F ACULTAT DE M ATEMÀTIQUES (E DIFICI HISTÒRIC , P LAÇA U NIVERSITAT )

D IA : DIJOUS 19 DE F EBRER DE 2009, A LES 18:00 HORES .

P ROGRAMA

16:00 E L NOU GRAU EN MATEMÀTIQUES , PER M IQUEL B OSCH , CAP D ' ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES .

E STRUCTURA DEL NOU GRAU . M ENCIONS I DOBLES TITULACIONS . I MPLANTACIÓ . P OSTGRAUS .

16:20 E L NOU GRAU EN INFORMÀTICA , PER P ETIA I VANOVA , CAP D ' ESTUDIS D 'E NGINYERIA T ÈCNICA

D 'I NFORMÀTICA DE S ISTEMES .

E STRUCTURA DEL NOU GRAU . M ENCIONS I DOBLE TITULACIÓ . I MPLANTACIÓ . P OSTGRAUS .

16:40 A CTIVITATS DE LA F ACULTAT PER L ' ALUMNAT DE S ECUNDÀRIA ,

PER N ÚRIA F AGELLA .

V ALORACIÓ DE LES ACTIVITATS PERIÒDIQUES I NOVETATS : TREBALLS DE RECERCA EN

TECNOLOGIA .

17:00 B ERENAR . D ISCUSSIÓ INFORMAL .

P ER RAONS DE PREVISIÓ , US AGRAIRÍEM QUE ENS FÉSSIU SABER LA VOSTRA INTENCIÓ D ' ASSISTIR , ENVIANT

UN E - MAIL A SECUNDARIA @ MAIA . UB . ES

S I NO HEU REBUT AQUESTA INFORMACIÓ DIRECTAMENT , PERÒ VOLDRIEU FER - HO EN PROPERES OCASIONS ( EN

GENERAL PER REBRE INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS DE LA FACULTAT PER SECUNDÀRIA ), ENVIEU - NOS LA VOSTRA

ADREÇA A SECUNDARIA @ MAIA . UB . ES .

*****************************

Fins aviat

Marta