Fòrum de notícies

IMPORTANT: ANY INTERNACIONAL DE L'ASTRONOMIA

 
 
Imatge MARTA BERINI
IMPORTANT: ANY INTERNACIONAL DE L'ASTRONOMIA
per MARTA BERINI - diumenge, 4 gener 2009, 17:53
 

Hola a tothom,

segurament ja sabeu que l’any 2009 ha estat declarat ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA (al costat de l’any internacional d’altres temes i problemàtiques). Per aquest motiu, s’ha elaborat un extens programa d’activitats de caire científic i divulgatiu a desenvolupar al llarg d’aquest any que ara iniciem i del qual en podeu tenir coneixement consultant la pàgina web www.astronomia2009.es. (s’hi pot accedir des d’un requadre NOVEDADES a la pàgina principal).

L’ABEAM voldria organitzar també alguna activitat amb la qual participar en l’Any internacional de l’Astronomia, una ciència que, al llarg de la història , ha mantingut una relació estreta amb la matemàtica car ha generat nombrosos problemes que han estat resolts amb fórmules i càlculs matemàtics.

Amb aquesta voluntat fem la proposta als nostres associats i associades de dedicar el divendres 20 de març de 2009, dia de l’equinocci de primavera (la primavera comença a les 14:44 hora solar, 12:44 hora civil), a la realització als centres d’algunes activitats d’astronomia diürna en col·laboració , o no , amb professors i professores d’altres matèries.

Avui dia, hi ha un ampli repertori d’activitats d’astronomia diürna, centrada en l’observació del Sol, a disposició del professorat i que es poden fer sense gaire dificultat a qualsevol centre de Secundària o cicle superior de Primària. De totes aquestes activitats, com a ABEAM us proposem de centrar-nos en les següents:

  • Observació de les ombres d’un gnòmon (pal) instal·lat verticalment a la pista d’esports o zona d’esbarjo del centre , al llarg d’un període de temps que inclogui el migdia solar del dia de l’equinocci.
  • Càlcul de la latitud del lloc d’observació a partir de l’ombra projectada pel gnòmon just al migdia solar del dia de l’equinocci.
  • Materialització sobre la pista d’esports o zona d’esbarjo del centre de la línia Nord-Sud, és a dir, del meridià local, a partir de la prolongació de l’ombra projectada pel gnòmon just al migdia solar del dia de l’equinocci.
  • Càlcul del radi de la Terra, segons el mètode d’Eratòstenes. En aquest cas, cal treballar conjuntament amb un altre centre que estigui sobre el mateix meridià que el propi centre.
  • Construcció d’un rellotge solar equatorial.

Aquestes activitats, malgrat la seva relativa senzilla realització, són d’un gran valor científic. Per una banda, permeten adonar-nos que la nostra situació geogràfica sobre el nostre planeta, que modelitzem com una esfera en rotació, només pot ser resolta a través de l’observació d’elements externs a ell: en aquest cas, el Sol. I que el coneixement de la situació geogràfica de dos llocs fa possible estimar les mesures del nostre planeta. Per altra banda, que l’observació sistemàtica dels moviments del Sol permet convenir una línia, la línia Nord-Sud, a partir de la qual situar mitjançant coordenades polars els estels i planetes.

Per això demanem a les persones que estiguin interessats/des en fer al seu centre alguna de les activitats que hem proposat que enviïn un correu a l’adreça abeamastronomia@gmail.com indicant el nom de la persona responsable, el centre de treball, les activitats que tenen intenció de dur a terme i si penseu assistir o no a la reunió del dia 5 de febrer.

Per aquests professors i professores interessats en fer alguna de les activitats que proposem i que creguin que els aniria bé tenir contactes per comentar els possibles problemes que poden sorgir a l’hora de planificar-les i dur-les a terme, tenim pensat fer una reunió a la FME el dijous 5 de febrer a les 18 h on la professora de la UPC Rosa Ros i els professors de matemàtiques d’Ensenyament Secundari Carles Lladó i Marta Berini estarem a la vostra disposició per tractar qualsevol dubte. La reunió també podria servir per fer propostes de com recollir els resultats de les observacions fetes als diversos centres a fi i efecte de donar-los un sentit col·lectiu explícit.

Obrirem el curs “ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA” al MOODLE d'ABEAM on penjarem fulls de treball o indicacions sobre les activitats que hem proposat i us podran ajudar a decidir quines activitats dureu a terme al vostre centre.

Esperem que us animeu

Marta Berini