Fòrum de notícies

cobrament anual de quotes, conferències, lectura de tesis,.....

 
 
Imatge MARTA BERINI
cobrament anual de quotes, conferències, lectura de tesis,.....
per MARTA BERINI - dimecres, 3 desembre 2008, 20:25
 

Hola a tothom,

El tersorer d'ABEAM us comunica que dintre de pocs dies es passarà a cobrar la quota anual d'associat/a.

Us demanaríem que si algun/a de vosaltres ha canviat de compte bancari, vol donar-se baixa,... ens ho comuniqui abans que es passi a cobrar pel banc i si algú/na paga mitjançant un taló, demanaríem que sigui de La Caixa.

Totes aquestes recomanacions us les fem perquè s'ha de pagar una quantitat important per qualsevol incidència que passi.

********************************

lectura de tesi  del Sr. Romà Pujol Pujol del departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB.

Carme Tost i Pujol
Gestora Acadèmica de Doctorat
Escola de Postgrau


Doctorand:

Romà Pujol Pujol

Títol:

Una reconsideració dels nombres enters per a l’ensenyament postobligatori.

Director:

Jordi Deulofeu Piquet

Data i hora lectura:

Divendres 12 de desembre de 2008 a les 12 h.

Lloc lectura:

Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació

Que va realitzar el Programa de Doctorat:

Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques

Departament on està inscrita la tesi:

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Vist-i-plau

Josep Maria Fortuny Aymemi

President del tribunal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 d’octubre de 2008

***************************************

Ens plau informar-vos que, el dilluns 15 de desembre de 2008, el creamat organitzarà una conferència a Lleida a la qual t'agrairíem que poguessis donar-hi la major difusió possible entre les persones associades a l'ABEAM, especialment tenint en compte que l'acte serà enregistrat i, posteriorment, penjat a la web del creamat.

La conferència, que combina aspectes de càlcul mental ràpid, d'algorísmica, d'enginy, de màgia..., porta per títol "Càlcul màgic i màgia amb càlcul" i serà donada per en Sergio Bodega. El creamat, amb la col·laboració dels equips ICE de matemàtiques d'educació infantil i primària i d'educació secundària de la Universitat de Lleida i amb el suport dels Serveis Educatius del Segrià, vol acomiadar l'any oferint una amena sessió que acosti màgia i matemàtiques i que aporti idees motivadores per a les nostres classes. L'acte se celebrarà a les 6 de la tarda a l'edifici Polivalent de la Universitat de Lleida, al Campus nou de Cappont (Jaume II número 71) LLEIDA. No caldrà fer cap inscripció prèvia.

teniu a continuació un document informatiu on hi ha més detalls sobre aquesta activitat i que pot facilitar-ne la difusió. A la web del creamat també hi ha informació.
Agraïm la vostra col·laboració de sempre i us saludem cordialment,
L'equip del creamat

centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques
Adreça postal: Crta. Alta de Roquetes, 70 08035 Barcelona
(Ubicat a l'edifici de l'IES Collserola)
Adreça electrònica: creamat@xtec.cat
Web: http://phobos.xtec.cat/creamat/
Telèfon: 934285167

Càlcul màgic i màgia amb càlcul

A càrrec de Sergio Bodega

Introducció

Des de ben petit a en Sergio Bodega li han agradat les matemàtiques. Tant és així que, quan només era un adolescent, sorprenia els seus amics calculant mentalment el dia de la setmana d’una data qualssevol amb l’aplicació d’una fórmula gens senzilla. Des de llavors la seva passió per les matemàtiques i el càlcul mental ràpid han anat en augment. Actualment domina diversos mètodes per fer càlculs mentals complicats en poc temps. La seva passió per la màgia l’ha portat a combinar aquestes dues facetes i a crear il·lusions basades en mètodes matemàtics i algorísmics.

El creamat, Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques, amb la col·laboració dels equips ICE de matemàtiques d’educació infantil i primària i d’educació secundària de la Universitat de Lleida i amb el suport dels Serveis Educatius del Segrià, vol acomiadar l’any convidant-vos a participar en una amena sessió que ens apropi al món de la màgia matemàtica i a les tècniques del càlcul mental ultraràpid.

Dades generals

Dia: Dilluns, 15 de desembre de 2008.

Hora d’inici: 18:00 hores.

Lloc: Edifici Polivalent, al Campus nou de Cappont (Jaume II número 71).

LLEIDA

La conferència serà enregistrada per poder ser difosa posteriorment des de la web del creamat ( http://phobos.xtec.cat/creamat/ ). Els aspectes tècnics de l’enregistrament i l’emissió aniran a càrrec dels Serveis Educatius del Segrià.

Inscripció

No cal inscripció prèvia.

Destinataris

Mestres d’educació infantil i primària i professorat d’educació secundària.

Objectiu i presentació

L’objectiu de la sessió consisteix a connectar màgia, matemàtica i, de forma més concreta, tècniques de càlcul mental ràpid que puguin proporcionar idees motivadores per aplicar-les a l’aula. Càlcul, problemes d’enginy, jocs lògics, sorpreses... prendran vida dins d’un entorn màgic relacionat amb la matemàtica. Es tracta de gaudir d’aquests amables reptes lògics i explorar les possibilitats que ofereixen com a elements impulsors del càlcul i de l’activitat matemàtica general a l’escola.


*********************************

11 Ideas Clave. Cómo aprender y enseñar competencias
EDITORIAL GRAÓpix_trans.gif>
IC003c.jpg

Antoni Zabala, Laia Arnau
Fins a quin punt un ensenyament basat en competències representa una millora dels models existents? Aquest llibre reflexiona de manera rigorosa sobre això i, al mateix temps, presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d'una vessant teòrica i pràctica que referma els coneixements previs i aporta continguts.
Sèrie: Didàctica / Disseny i desenvolupament curricular - Col.: Ideas clave
Pàg.: 226 - Preu: 18,5 € - ISBN: 978-84-7827-500-7 - Edició en castellà

pix_trans.gif
Las competencias básicas
Claves y propuestas para su desarrollo en los centros
CF021c.jpg

Amparo Escamilla
Partint de la convicció del valor de les competències per aconseguir quotes de qualitat i equitat millors, aquest llibre insisteix en les funcions que acompliran, en la seva fonamentació, en els vincles amb els elements curriculars, en la integració en els documents de centre, en el tractament de cada competència bàsica, en el seu concepte, el seu valor, les seves dimensions de contingut i les seves relacions amb les diferents àrees i matèries del currículum. Aporta, al mateix temps, suggeriments pràctics i estratègies per desenvolupar les competències a infantil, primària i secundària.
Sèrie: Didàctica / Disseny i desenvolupament curricular - Col.: Crítica y Fundamentos
Pàg.: 219 - Preu: 18 € - ISBN: 978-84-7827-637-0 - Edició en castellà

pix_trans.gif
3-2 Ideas Clave. El desarrollo de la competencia matemática
IC007c.jpg

Jesús Mª Goñi Zabala
Reflexió oportuna sobre dues maneres d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o com a competència bàsica per a l’aprenentatge. Es donen pistes per entendre què es pretén amb la aplicació de la nova proposta de la Unió Europea de l’any 2006 que proposa la competència matemàtica com una de les vuit competències clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida i, alhora, ens mostra per què l’ensenyament de les matemàtiques ha de centrar-se en el desenvolupament de la competència matemàtica, què hem d’entendre per competència matemàtica i el canvi metodològic per aconseguir-la.
Sèrie: Didàctica de les matemàtiques - Col.: Ideas clave
Pàg.: 236 - Preu: 19,5 € - ISBN: 978-84-7827-630-1 - Edició en castellà

pix_trans.gif

Les set competències bàsiques per educar en valors
DC011c.jpg Xus Martín García, Josep M. Puig Rovira
Aquest llibre presenta un conjunt de competències personals i professionals per educar en valors i els exercicis corresponents per entrenar-les. Ens serà molt útil tant si ens fem càrrec de la tutoria, ens dediquem a l'educació per a la ciutadania, ens preocupem pels temes transversals, formem part de l'equip directiu, som especialistes d'una matèria o mestres de primària. En tots els casos en podem treure profit perquè tots estem sempre educant en valors.
Sèrie: Desenvolupament personal del professorat - Col.: Desenvolupament personal del professorat
Pàg.: 178 - Preu: 16 € - ISBN: 978-84-7827-505-2
pix_trans.gif
Internet y competencias básicas
Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender
GE209c.jpg

Carles Monereo, Antoni Badia, Miquel Domènech, ...
En aquesta obra s’intenten oferir reflexions, idees, activitats, materials i recursos que facilitin l’ensenyament en situacions educatives mixtes o bimodals (en especial, a secundària, però adaptables a altres nivells), és a dir, a través de la interacció cara a cara amb els alumnes, però també mitjançant una eina especialment poderosa i idònia per promoure aquestes competències: Internet.
Sèrie: Tecnologies de la informació i de la comunicació - Col.: Graó general
Pàg.: 147 - Preu: 13,5 € - ISBN: 978-84-7827-373-7 - Edició en castellà

pix_trans.gif
Com millorar les competències dels docents
Guia per a l’autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat
DC004c.jpg

Elena Cano
Aquest llibre aborda set competències especialment importants en l'àmbit de la professió docent: les capacitats de planificar i organitzar el propi treball, de comunicar-se, de treballar en equip, d'afrontar conflictes desenvolupant habilitats interpersonals, d'utilitzar les noves tecnologies, de revisar constantment el nostre treball i de fer tot això amb responsabilitat i realisme, coneixent les nostres possibilitats i les nostres debilitats.
Sèrie: Desenvolupament personal del professorat - Col.: Desenvolupament personal del professorat
Pàg.: 213 - Preu: 16 € - ISBN: 978-84-7827-405-5

pix_trans.gif
Diez nuevas competencias para enseñar
Invitación al viaje
BA196c.jpg

Philippe Perrenoud
Aquest llibre és un referent coherent, argumentat i orientat cap al futur tot i que, sobretot, és una invitació al viatge, una guia destinada al professorat de primària i secundària que vol comprendre cap a on es dirigeix l’ofici d’ensenyar. A l’obra es descriuen minuciosament deu grans famílies de competències: 1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge; 2. Gestionar la progressió dels aprenentatges; 3. Elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació; 4. Implicar l’alumnat en el seu aprenentatge i en el seu treball; 5. Treballar en equip; 6. Participar en la gestió de l’escola; 7. Informar i implicar els pares i les mares; 8. Utilitzar les noves tecnologies; 9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió i 10. Organitzar la formació contínua. Aquest inventari de competències no és definitiu ni exhaustiu, pretén fomentar el debat i un acostament progressiu de punts de vista. Diez nuevas competencias para enseñar descriu un futur possible i desitjable per a l
Sèrie: Didàctica / Disseny i desenvolupament curricular , ... - Col.: Biblioteca de Aula
Pàg.: 168 - Preu: 14,5 € - ISBN: 978-84-7827-321-8 - Edició en castellà

pix_trans.gif
TRAMESA GRATUÏTA per correu en les comandes realitzades a través d'Internet www.grao.com per a Espanya, Portugal, Andorra i Gibraltar.
SERVEI GRATUÏT 24/48 hores en les comandes superiors a 50 € per a Espanya (península i Illes Balears) i Portugal (península).

Si us plau, no contesti aquest correu. Si vol fer una comanda escrigui a graoeditorial@grao.com o entri directament en www.grao.com
Per a qualsevol altre tipus d'informació, posi's en contacte amb nosaltres a grao@grao.com

Visiteu la nostra pàgina web: www.grao.com . Hi trobareu més informació sobre les nostres novetats editorials i un llistat de les llibreries per poblacions a la secció Punts de Venda.
lg_small.gif
C/ Hurtado, 29
08022 Barcelona, Espanya
Tel.: (34) 93.408.04.64
Fax: (34) 93.352.43.37
E-mail:
info@grao.com
www.grao.com 

******************


COL·LOQUIS D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

Curs 2008-2009

Maryvonne Spiesser

(Université Paul Sabatier, Toulouse)

Entre commerce et mathématiques: l'exemple des arithmétiques franco-occitanes du XVe siècle

Divendres, 12 de desembre de 2008

19.00 hores

Institut d'Estudis Catalans

Sala Puig i Cadafalch

(C. Carme, 47 – Barcelona).

Acte organitzat per:

Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Tel: 933 248 581 fax: 932 701 180

A djunt trobareu el resum del col·loqui

Montserrat Camps Garcia
Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 BARCELONA
Tel.: 93 324 85 81
Fax: 93 270 11 80
schct @iec.ca t

RESUM DE LA CONFERÈNCIA

ENTRE COMMERCE ET MATHEMATIQUES:

L'EXEMPLE DES ARITHMETIQUES FRANCO-OCCITANES DU XVe SIECLE"

Maryvonne Spiesser

Institut de Mathématiques de Toulouse , UMR 5219

Equipe Emile Picard, Université Paul-Sabatier (Toulouse III)


Entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, on constate l’apparition en Europe occidentale d’un nouveau genre de «manuel», le livre d’arithmétique pratique tourné vers les applications au commerce. L’Italie est pionnière dans ce domaine, ce qui n’est pas pour étonner étant donné la suprématie commerciale de ses grandes cités dès le XIe siècle.
Dans les autres pays d’Europe, le même phénomène est observé, bien que plus tardif et plus restreint. Ainsi, c’est au XVe siècle que fleurissent en France, et particulièrement en Occitanie, des manuels du même type que les «traités d’abaque» italiens.
Je s’appuiera sur ces ouvrages en français ou en occitan pour examiner jusqu'à quel point ils sont utiles à la formation de certaines catégories de marchands, ce qu’ils nous apprennent sur les pratiques du négoce et leur rôle dans la transmission de problèmes et de méthodes traditionnels. Inversement, on s’examinera quel a été le poids des arithmétiques dites commerciales dans l’évolution de la pensée numérique et peut-être
aussi dans l’apparition de nouveaux sujets d’étude mathématiques.

*********************************************

Estimadas compañeras y compañeros,

Hoy Martes 2 de diciembre, y hasta el viernes 5 comienza el primer foro de intercambio del proyecto PREMA. El foro tendrá lugar en:

http://prema2.iacm.forth.gr/forum/index.php?board=8.0

La segunda discusión de PREMA2 gira en torno a un conjunto de datos disponibles sobre las diferencias de género. Podemos distinguir dos componentes diferenciadas en este tema. Una sería la discusión sobre lo que realmente muestran los datos (en lo referente a las diferencias de aceptación de las matemáticas entre chicas y chicos). La otra es sobre si entendemos las posibles causas de cualquier diferencia observada.
Te invitamos a ver los datos disponibles en nuestro país (archivo "Educación y Género en España. Algunos datos estadísticos") y comentarlo después en el foro. Posteriormente en el foro los comentaremos con los de los otros países. El archivo es un Excel con tres hojas: "educación universitaria", "comparativa internacional", y "profesorado". Podeis acceder a este archivo entrando en:
http://prema2.iacm.forth.gr/main.php
y seleccionando la pestaña SPAIN en el menú de la izquierda.
Por favor recuerda que para participar en el foro te has de registrar en la pestaña de arriba (el nombre de usuario/clave de la red PREMA no sirve). El registro es fácil de realizar e INSTANTáNEO, es decir no se requiere ninguna activación.

Mario Barajas

Universidad de Barcelona
***********************

Fins aviat

Marta