Fòrum de notícies

Informacions

 
 
Imatge MARTA BERINI
Informacions
per MARTA BERINI - dijous, 30 octubre 2008, 20:06
 

Hola a tothom,

Ja podeu veure a la nostra pàgina web http://phobos.xtec.cat/fmoren25/moodle/ el programa definitiu de la XI Jornada Didàctica del dia 8 de novembre a la FME.

Animeu-vos a participar que hi aprendreu moltes coses interessants!!!!!

**************************

A part també hi ha diverses informacions

Dintre de les activitats del projecte ESTALMAT el professor Eduard Recasens de la FME impartirà la conferència LA FÓRMULA DE TARTAGLIA - CARDANO PER RESOLDRE L’EQUACIÓ CÚBICA el proper dissabte 29 de novembre a les 10 h i a la FM E.

Aquesta conferència està oberta a tots els alumnes i les alumnes de Batxillerat científic i tecnològic dels centres públics i privats de Catalunya i al professorat de Matemàtiques d’aquests centres. Comenteu aquesta possibilitat amb els i les vostres alumnes.

Us esperem !!!!!!!!!!!!!!

**********************

Bases de la 3ª edición de los Premios para Estudiantes de Secundaria del Departamento de Matemáticas de la UAM

(http://www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/premioUAM/)


Presentación. El Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UAM convoca la 3ª edición de los Premios para Estudiantes de Secundaria con el objetivo de fomentar entre los estudiantes de secundaria el interés por las Matemáticas y los temas relacionados con ellas, y con el propósito de incentivar los conocimientos que se adquieren en los centros de secundaria.

Se premiarán los mejores trabajos realizados por un equipo de estudiantes que realicen estudios a partir del segundo ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria. Los trabajos pueden ser de tipo experimental o teórico, dirigidos a fomentar la creatividad científica y el espíritu de investigación en cualquiera de los ámbitos del conocimiento que tengan relación con las matemáticas.

Participación. Pueden participar estudiantes que durante el año académico 2008/09 estén cursando estudios a partir del segundo ciclo de ESO y que preparen un trabajo de investigación, de tipo experimental o teórico, sobre un tema relacionado con las Matemáticas. El trabajo puede tener un mínimo de dos y un máximo de 5 autores, y debe ser coordinado por un tutor al menos.

Premios. Se concederán un máximo de 4 premios, de 500 euros cada uno, a los mejores trabajos presentados, teniendo en cuenta, en especial, el esfuerzo de los participantes en relación con su curso o nivel. Para promover y valorar la investigación realizada en todos los niveles de enseñanza secundaria, se establecen dos categorías de premios, cada una de las cuales recibirá un máximo de 2 premios:

a) Premios a trabajos realizados por alumnos que cursen 1º y 2º de bachillerato .
b) Premios a trabajos realizados por alumnos de 3º y 4º de ESO.

En la concesión de estos premios se tendrá en cuenta el esfuerzo y la continuidad en la participación colectiva de los jóvenes, la calidad de los trabajos presentados, la eficacia en la consecución de los objetivos de esta convocatoria y, en particular, el fomento del trabajo en equipo.

Se concederán premios a los centros de los equipos ganadores, que consistirán en una colección de libros de divulgación matemática destinados a la biblioteca del centro y una visita guiada a Cosmo-Caixa (Alcobendas) para uno de los grupos del nivel ganador. Los tutores de los trabajos premiados recibirán una suscripción por un año a la Gaceta de la RSME.

Plazos. Desde el día 10 de noviembre hasta el día 18 de diciembre de 2008, para todas las solicitudes. Desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2009, para todos los trabajos definitivos.

Es necesario rellenar la solicitud que se puede encontrar en la página del premio http://www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/premioUAM/

Resolución del Concurso :

I. El día 1 de junio de 2009 se dará a conocer el nombre de los trabajos ganadores en la web del Departamento de Matemáticas: www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/

II. Durante la tercera semana del mes de junio se expondrán posters de los proyectos presentados en la Facultad de Ciencias de la UAM. Durante esta semana se celebrará el acto de entrega de los Premios en lugar y hora a determinar y se entregarán diplomas a todos los participantes.

Información.

1. Al rellenar el formulario se deberán incluir los siguientes datos:

Nombre de los autores indicando el curso que están realizando, nombre del tutor o tutores, nombre del centro, dirección del centro, email y teléfono de los tutores, pseudónimo del grupo, título del trabajo, y una breve descripción del trabajo.

2. El trabajo definitivo se presentará en soporte electrónico. Se debe acompañar de un informe del profesorado que ha guiado el trabajo que detalle el material complementario, si procede , resumen del trabajo, objetivos, metodología y conclusiones. Deberá también acompañarse de un presentación electrónica en tamaño póster A1 para exposición.

El trabajo de investigación, que deberá estar en lengua castellana y en un máximo de 20 páginas, deberá incluir los puntos siguientes:

a) Introducción y antecedentes. b) Objetivos. c) Resultados.
d) Conclusiones. e) Bibliografía. f) Anexos.

Será necesario enviar los trabajos dentro del plazo para optar al premio.

Jurado de selección. El jurado de selección estará formado por profesores del Departamento de Matemáticas de la UAM y profesores de Enseñanza Secundaria, quienes podrán acordar solicitar los informes que considere pertinentes sobre los trabajos presentados.

Publicación. Los trabajos presentados podrán ser publicados por el Departamento de Matemáticas de la UAM en su página Web (la versión electrónica de los mismos), a través de póster o carteles, o mediante libros u otro tipo de publicaciones impresas.

Ediciones anteriores. Los trabajos ganadores y finalistas del la edición del concurso 2006/07 y 2007/08 se pueden consultar en la página web del premio

http://www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/

********************************

Benvolguts professors i professores,

Ens plau adreçar-nos a vosaltres per convidar els estudiants i estudiantes de

batxillerat i professorat interessat del vostre centre a assistir i participar en la

sèrie de conferències-col·loquis que tindran lloc a l’Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB-UPC) dins el marc de la Setmana

de la Ciència.

Com veureu al programa adjunt (i que també podeu trobar a la pàgina

www.etseib.upc.edu ) aquest any les sessions estan dedicades a “L’Enginyeria i

els reptes de futur del planeta” .

Pensem que afavorir les relacions entre la Universitat i els Centres

d’ensenyament secundari és una acció positiva que contribueix a un major

coneixement i enriquiment mutu.

Ben cordialment,

Carles Puig

Sotsdirector de Biblioteca i Activitats Culturals

Barcelona, 23 d’octubre de 2008

Adreça: Av. Diagonal 647s/n

Per arribar: Metro Línia 3 parada Palau Reial

Bus: línies 7, 33, 60, 75, 67, 68

Trambaix


Doctorand:

Romà Pujol Pujol

Títol:

Una reconsideració dels nombres enters per a l’ensenyament postobligatori.

Director:

Jordi Deulofeu Piquet

Data i hora lectura:

Divendres 12 de desembre de 2008 a les 12 h.

Lloc lectura:

Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació

Que va realitzar el Programa de Doctorat:

Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques

Departament on està inscrita la tesi:

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Vist-i-plau

Josep Maria Fortuny Aymemi

President del tribunal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 d’octubre de 2008

Fins aviat

Marta