Topic outline

 • General

  En què consisteix?

  Amb l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, com també potenciar el desenvolupament de les competències matemàtiques en els més petits de les nostres aules, des del curs escolar 2012-2013 ABEAM convoca el Concurs de Dibuixos Matemàtics. Es tracta d'una activitat adreçada als alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, en què es proposa als alumnes que treballin i exposin de manera individual alguna idea matemàtica des d'una vessant artística-plàstica, en la que hi posin un títol prou suggerent que faci al•lusió directa al contingut matemàtic de l’obra. La participació a l'activitat va lligada a la inscripció del centre on els alumnes estan escolaritzats. La inscripció és única per centre i ha d'anar a càrrec d’un docent, membre de la gerència, direcció, secretariat o AMPA del centre en qüestió. El concurs culmina amb un acte final presencial entorn el Dia Escolar de les Matemàtiques

  Com bé ens ajuden a definir els nostres experimentats companys del concurs de Fotografia Matemàtica d'ABEAM, un dibuix serà un dibuix matemàtic si hi ha intenció per part de l'artista que així sigui. De les obres artístiques que facin els alumnes, doncs, serà tan important el contingut matemàtic que es pot veure directament en elles, com també el joc matemàtic que es faci a través de les mateixes i, per tant, la competència de l'artista en trobar, entendre i explicar la matemàtica que vol transmetre a través de la seva obra. Per això, en les obres que facin els nostres petits artistes, aquesta intenció matemàtica ha de quedar clarament reflectida, tant en la representació com en el títol de l'obra, el qual ha de fer al·lusió, d'alguna manera, a la matemàtica que a l'obra s'hi exposa.

  Alhora, es vol emfatitzar que les obres que creï l’alumnat, puguin ser un recurs més per als docents a l’aula de matemàtiques, de manera que no quedin tan sols en un sol dibuix de participació en un concurs de matemàtiques, sinó que esdevinguin un material d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques del dia a dia a les aules, fent així clarament partícip a l’alumnat del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

 • 8a edició - curs 2019-2020

 • 7a edició - curs 2018-2019

 • 6a edició - curs 2017-2018

 • 5a edició - curs 2016-2017

 • 4a edició - curs 2015-2016

 • 3a edició - curs 2014-2015

 • 2a edició - curs 2013-2014

 • 1a edició - curs 2012-2013