Programa, materials i fotografies de la XII Jornada realitzada el 7 de novembre del 2009