Jornada anual de l'Associació.
Dissabte 7 de novembre 2015.