Jornada anual de l'Associació.
Dissabte 8 de novembre 2014.