Jornada anual de l'Associació.
Dissabte 9 de novembre 2013.