Jornada anual de l'Associació.
Dissabte 10 de novembre 2012.
Trobareu una recopilació de fotografies de la Jornada!