Aquí podreu trobar informacions del vostre interès: premi Ma Antònia Canals, exposicions, jornades, seminaris...