Jornada anual de l'Associació.
Dissabte 5 de novembre 2011.
Ja està penjat el programa.