Espai de la XIII Jornada didàctica matemàtica d'ABEAM.
13 de novembre del 2010