Programa XXV Jornada matemàtica ABEAM

Focalitzem les matemàtiques. Potenciem-les!

Infantil i Primària

Primària

Secundària

Batxillerat

Persones adultes

Primària fins a postobligatori

8:45-9:15 Acreditacions Inscripcions i recollida de material. Edifici ETSEIB (UPC)
9:15-9:30 Inauguració Parlaments i informació general.
9:30-9:45 C2EM25 Lleida
9:45-10:45 Plenària
A càrrec del grup Fotografia Matemàtica
10:45-11:40 Canvi d’edifici / Esmorzar / Taules
L’esmorzar es fa a la FME (UPC) junt amb les taules: MMACA, Explorium, CASIO, Matheutikos.
11:40-11:55 Comunicacions simultànies (15 minuts)

De la jornada MAMBO a la MAGMA

Pol Landman i Enric Castellà

Aula 101

Mates al carrer. Matemàtiques per a tothom

Bernat Ancochea, Judit Rodríguez i Roser Garcia

Aula 102

El Tour de les Mates, un concurs de càlcul mental

Diego Alonso i Meritxell Gispert

Aula 003

Concurs de Dibuixos Matemàtics

Yolanda Martín

Aula PC1

Anàlisi de la pràctica docent a l’aula utilitzant el Knowledge Quartet i el Teaching for Robust Understanding.

Lluís Miret, Jordi Deulofeu i Abraham de la Fuente

Aula S01

Contes matemàtics amb tots els sentits

Paula López

Aula 004

Potenciem la M a les STEAM

Abraham de la Fuente Pérez

Aula S04

Espai de jocs – Pensament abstracte a través de jocs de taula i altres entreteniments…

Jordi Campos

Aula S02

El grup FAMat: Matemàtiques per a persones adultes

Javier Díez-Palomar, Eulàlia Tramuns

Aula PC2

Coneixes les noves calculadores científiques per a primària i secundària?

Elena Virseda

Aula S05

Petjades de dinosaure

Marta Alòs i Júlia Vendrell

Aula S03

11:55-12:00 Canvi d’aula
12:00-13:15 Tallers simultanis (I) (75 minuts)

Una maleta didàctica per 3-8 anys

Guido Ramellini, Sergio Belmonte i Eulàlia Tramuns

Aula S03

Dóna sentit als nombres dins els projectes

Silvia Margelí

Aula S01

La dimensió desconeguda

Jordi Deulofeu, Maria Belles i Mònica Casas

Aula S04

Fem-ho més fàcil per aprendre millor. Personalització del GeoGebra amb exemples visuals.

Bernat Ancochea i Santi Vilches

Aula 004

De xarxa urbana a mòdul transformat

Roser Ferrer

Aula 003

Els Fractals al Batxillerat

David Carrasco

Aula PC2

Del joc a la conjectura

Cecilia Calvo, Laura Morera i Marc Caelles

Aula S02

13:15-13:20 Canvi d’aula
13:20 -13:50 Experiències d’aula (30 minuts)

Copa Càlcul Mental

Alberto Pozo

Aula S05

Propostes per estimular el talent matemàtic

Mireia López i Pura Fornals

Aula S02

El joc com a suport a la diversitat a les aules

Mónica Rosado, Aransa González i Helena Garvi

Aula S04

Els petits són grans mestres (papiroflèxia, Inkscape i transformacions geomètriques)

Eulàlia Tramuns

Aula S01

Toquem les matemàtiques

Mireia Alabart Abós

Aula S03

Experiència a l’aula amb la Situació d’Aprenentatge de Geometria 3D “Vens al Mobile?”

Jordi Campos

Aula PC2

13:50-16:00 Dinar
Si has triat que et quedes a dinar, es farà al Restaurant Fifteen (Av. Dr. Marañón, 8).

16:00-17:10 Tallers simultanis (II) (70 minuts)

Les maletes del mmaca

Virginia Carmona, Cristina Jimenez i José Rey Cano

Aula S05

MAMBO: MAtemàtiques aMb BOmbolles amb GeoGebra

Xavier Espàrrech i Enric Castellà

Aula S01

Aquí hi ha nivell! Una SA treballant propietats de les superfícies amb les corbes de nivell.

Bernat Ancochea, Guillem Bonet i Josep Iglesias

Aula PC2

ALGEMAT (àlgebra amb materials)

Anna Vilaró

Aula S04

TR: La Caixa de Varga

Roger Canals i Mario Delfa tutoritzats per Sergi Muria

Aula 003

Quadrats i altres figures geomètriques

Joan Folguera

Aula 004

Building Thinking Classroom

Jacint Planas i Manel Martínez

Aula S02

17:1017:15 Canvi d’aula
17:15-18:30 Tallers simultanis (III) (75 minuts)

Una altra mirada a l’ensenyament de la geometria

Cercle de Mestres d’ABEAM

Aula S04

AntiCasino

Explorium

Aula S02