Situacions d’aprenentatge amb calculadora científica

Situacions d’aprenentatge amb calculadora científica

Maite Navarro Moncho   mt.navarromoncho@edu.gva.es

Descripció

Les situacions d’aprenentatge suposen el motor del procés d’ensenyament-aprenentatge. Un entorn on l’alumnat ha de desplegar tot el seu potencial creatiu, mobilitzar tot tipus de sabers implicats i desenvolupar les competències específiques. Les situacions d’aprenentatge han de proposar un repte on les tasques impliquen: resoldre problemes, investigar, formular i generalitzar conjectures, modelitzar, desenvolupar algorismes i mètodes del pensament computacional, dominar amb rigor el simbolisme matemàtic, comunicar i intercanviar idees matemàtiques, conèixer i valorar la contribució de les matemàtiques a la cultura, i gestionar i regular creences i actituds implicades en els processos matemàtics.
En el taller resoldrem diferents situacions d’aprenentatge per a secundària i batxillerat on l’ús de la calculadora permetrà l’alumnat investigar, generalitzar, modelitzar…, i mobilitzar diferents sabers dels sentits estocàstic i algebraic.

Material

Presentació

Recursos didàctics i beques per a docents de CASIO: enllaç

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *