Informació i recursos per utilitzar a l'aula
Proposta d'activitats per a realitzar en els centres en commemoració de l'Any Internacional de l'Astronomia el dia 20 de març (Equinocci de primavera)
Espai de la XIII Jornada didàctica matemàtica d'ABEAM.
13 de novembre del 2010
Programa, materials i fotografies de la XII Jornada realitzada el 7 de novembre del 2009
Progama i materials de l'XI Jornada realitzada el 8 de novembre del 2008

Materials de la X Jornada didàctica d'ABEAM, Nov'07